ประโยชน์ของน้ำดื่ม

น้ำนั้นเป็นส่วนประกอบหลักในร่างกายคนเรา ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ตั้งแต่ 55% ถึง 78% ขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกาย การดื่มน้ำให้เพียงพอและสม่ำเสมอมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ปริมาณที่น้ำที่เราดื่มในทุกวันมีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ